Wynajem mieszkań w Częstochowie

Umowa o najmie okazjonalnym

Wynajmując mieszkanie dobrze jest podpisać umowę cywilno-prawną. Może to być zwyczajna umowa najmu lub umowa o najmie okazjonalnym. Czym różni się taka umowa?

Wymaga ono załączenia gwarancji notarialnej, czyli oświadczenia najemcy, w którym zobowiązuje się on do dobrowolnego opuszczenia wynajmowanego lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego po jej rozwiązaniu. Tym samym najemca wskazuje w umowie inne mieszkanie, w którym mógłby zamieszkać w razie eksmisji. Właściciel takiego lokalu „zastępczego” musi zgodę na zamieszkanie u niego najemcy w razie wypowiedzenia mu umowy przez wynajmującego. Zgoda musi być wyrażona w pisemnym oświadczeniu, które na żądanie drugiej strony umowy może wymagać podpisy poświadczonego notarialnie. Wszystkie te rzeczy nie są możliwe w zwyczajnej umowie o najmie, która bardziej chroni lokatorów. W takim przypadku bowiem właściciel nie może wyrzucić najemcy, nawet jeśli ten nie wypełnia warunków umowy lub została ona rozwiązana. Eksmisja lokatorów trwała bardzo długo, gdyż najpierw należało dać im lokal socjalny. Obowiązywał również okres ochronny od 1 listopada do 31 marca, w którym nie można było dokonać eksmisji. W przypadku najmu okazjonalnego, gdy dostępny jest lokal zastępczy, okres ten nie obowiązuje. Także inne ulgi jak np. niemożność wykonania eksmisji na kobietach w ciąży i nieletnich, nie obowiązują w przypadku wynajmu mieszkania na bazie umowy o najmie okazjonalnym. Jak widać taka umowa jest dużo bezpieczniejsza dla wynajmującego, ale również w pewnym sensie i dla najemcy, gdyż nie wyląduje on w lokalu socjalnym. Mimo to umowa o najmie okazjonalnym jest dla najemcy mniej korzystna.

Kredyt mieszkaniowy ExpanderSPRAWDŹ