Raty kredytów mogą wkrótce spaść nawet o 30%

Raty kredytów mogą wkrótce spaść nawet o 30%

Posiadacze złotowych kredytów mieszkaniowych otrzymali w ostatnich tygodniach pozytywną informację o obniżce wysokości rat. Po wielu miesiącach podwyżek banki w końcu informują o zmniejszeniu ratalnych zobowiązań. Obniżki, które pojawiły się już w styczniu i grudniu, nie były na tyle znaczące, aby je zauważyć. Tym razem jednak, informacje o obniżce rat wynoszące nawet około 5%, dają zauważalną ulgę w domowym budżecie. W przypadku kredytu hipotecznego na 300 tysięcy złotych i 25 lat, możemy mówić o uldze w wysokości około 140-150 złotych miesięcznie.

Obniżki rat kredytów wynikają z faktu spadku stawki WIBOR – ważnego składnika oprocentowania większości złotowych kredytów mieszkaniowych. WIBOR trzymiesięczny notowany był jeszcze na początku listopada ubiegłego roku na poziomie ponad 7,6%, jednakże dzięki braku dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez RPP, spadł on do poziomu 6,94%. Notowania rynkowe wskazują na tendencję spadkową w przypadku stóp procentowych w Polsce, jednakże wciąż jest to kwestią spekulacji. Według kontraktów terminowych na stopę procentową, rynek spodziewa się stopniowego łagodzenia polityki monetarnej do 2025 roku włącznie, co może skutkować spadkiem rat kredytów na poziomie około 20%.

Jednakże, przewidywania rządu przedstawione w ramach projektu programu mieszkaniowego idą jeszcze dalej. Według nich, WIBOR 3M już w 2023 roku powinien osiągnąć poziom 6,56%, a w kolejnych latach koszt pieniądza na rynku międzybankowym ma dalej spadać aż do poziomu niewiele ponad 3,1% w 2028 roku. Takie przewidywania oznaczałyby spadek rat kredytów hipotecznych względem aktualnego poziomu o około 30%. W praktyce, oznaczałoby to, że rata 25-letniego kredytu na 300 tysięcy złotych może spaść z 2,5 tysiąca złotych miesięcznie do mniej niż 1,8 tysiąca złotych.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie te prognozy to jedynie szacunki i przewidywania, a gdy zaciągamy kredyt o zmiennym oprocentowaniu, nikt nie zagwarantuje nam wysokości raty w przyszłości. Dlatego przy zarządzaniu domowym budżetem warto być przygotowanym na realizację mniej optymistycznych scenariuszy.

Mimo to, obniżki rat kredytów hipotecznych są na pewno pozytywną informacją dla osób, które je spłacają. Zmniejszenie miesięcznych zobowiązań finansowych może przyczynić się do poprawy stabilności finansowej gospodarstwa domowego oraz zwiększenia możliwości oszczędzania lub inwestowania w inne cele.

Dla osób, które planują w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto zastanowić się nad wyborem kredytu z okresem stałym oprocentowaniem lub kredytu ze stałym ratami, ponieważ w przypadku spodziewanych obniżek stóp procentowych ich korzyści nie będą aż tak widoczne.

Ostatecznie, zdecydowanie warto śledzić rynek i prognozy dotyczące stóp procentowych oraz wysokości rat kredytów hipotecznych, ponieważ mogą one wpłynąć na stabilność finansową każdego z nas.