Wszystko o bazach dłużników

Wszystko o BIG InfoMonitor

Biuro informacji gospodarczej BIG jest instytucją, która gromadzi, przechowuje i udostępnia dane dotyczące nierzetelnych dłużników. Informacje te mogą przekazywać i pozyskiwać instytucje, które zawarły z BIG stosowną umowę. Dlaczego znalezienie się na listach BIG jest dla nas niekorzystne? Głównie dlatego, że utrudnia lub często uniemożliwia wydanie pozytywnej opinii np. kredytowej. Podstawa funkcjonowania BIG InfoMonitor jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Niektóre bazy, oprócz negatywnych historii archiwizują dane pozytywne, które można wykorzystać choćby w negocjacjach biznesowych czy banku.

BIG umożliwia zainteresowanym dostęp nie tylko do swojej bazy, ale i informacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), czy Związku Banków Polskich.

Kiedy można trafić do BIG?

Aby wierzyciel mógł dokonać wpisu w bazie niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze dług musi być większy niż 200 zł, od terminu zapłaty musi upłynąć co najmniej 60 dni oraz nie mniej niż 14 dni od chwili poinformowania dłużnika o zamiarze przekazania danych do BIG InfoMonitor. Dane takie mogą być przesyłane do bazy InfoMonitor przez banki, firmy pożyczkowe, przedsiębiorców, osoby fizyczne i jednostki państwowe mające podpisaną umowę z BIG.

Kto sprawdza dane z BIG?

Historię finansową firmy czy osoby prywatnej mogą wymienione wyżej podmioty, ale także, z pewnymi ograniczeniami sami zainteresowani. Klienci indywidualni mogą jedynie sprawdzić dane swoje, ale nie będą miały dostępu do bazy innych osób fizycznych. Proces sprawdzenia jest prosty, wystarczy tylko zarejestrować się na stronie BIG (system.big.pl), po przesłaniu skanu dokumentu tożsamości nastąpi aktywacja konta (za pośrednictwem maila). Raport o zadłużeniu można bezpłatnie pobierać raz na pół roku. Częstsze pobrania są możliwe za symboliczna opłatą.

Po co to sprawdzać?

Powodów jest wiele. Najważniejsze to poznanie własnej historii kredytowej choćby przed staraniem się o pożyczkę. Raport może tez potwierdzić nasza nienaganną historię np. przed kontrahentem czy w trakcie negocjacji o lepsze warunki kredytu w banku.