Zielony kredyt dla firm w Banku Millennium

Zielony kredyt dla firm w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadza kredyty dla firm, które planują inwestycje w projekty fotowoltaiczne. Kredyty te są dostępne w dwóch wariantach, w tym pierwszym firmom udzielany jest kredyt bez wkładu własnego i dodatkowych zabezpieczeń, a w drugim wariant można uzyskać do 20 mln zł kredytu, ale wymaga on wkładu własnego od 10% do 20% i minimalnej autokonsumpcji energii na poziomie 50%.

Bank Millennium przygotowuje infrastrukturę produktowo-procesową, aby efektywnie wspierać firmy w ich zrównoważonym rozwoju, realizacji zielonych inwestycji oraz transformacji energetycznej. Kredyty na projekty fotowoltaiczne są częścią strategii ESG banku, który planuje wprowadzenie kolejnych produktów oraz aktywne uczestnictwo w dystrybucji środków z programów unijnych.

Pierwszy wariant kredytu umożliwia sfinansowanie 100% kosztów budowy mikro i małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej na potrzeby własne.

Drugi wariant kredytu pozwala na sfinansowanie od 80% do 90% całkowitych kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej, z minimalnym 50% poziomem autokonsumpcji, oraz zakupu i montażu magazynu energii o mocy do 10 MW włącznie. W przypadku powołania spółki celowej, która będzie zajmować się wytwarzaniem energii z finansowanej instalacji, sprzedaż tej energii udziałowcom spółki oraz grupie przedsiębiorstw z nią powiązanych jest traktowana jako konsumpcja własna. Drugi wariant kredytu wymaga zabezpieczeń i umożliwia uzyskanie kredytu w wysokości nawet 20 mln zł na maksymalnie 10 lat.