Lokowanie oszczędności i inwestowanie

Lokowanie pieniędzy bez ryzyka, gdzie?

Coraz większa liczba Polaków zaczyna oszczędzać. Nawet niewielkie kwoty, regularnie odkładane, mogą z czasem przynieść większe, lub mniejsze zyski. Świadomość finansowa nie jest jeszcze w kraju na tyle duża, by inwestować bardziej ryzykownie. Popularne są cały czas lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje. To produkty nisko oprocentowane, ale z minimalnym ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Lokata

Wszystkie banki posiadają w ofercie lokaty, z różnymi okresami i z różnym oprocentowaniem. Depozyty chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tysięcy euro. Niestety z racji rekordowo niskich stóp procentowych NBP, nawet promocyjne oferty przewidują nie więcej niż 3-4% zysku w skali roku. Lokata, mimo iż nie przyniesie dużych zysków nawet w ciągu kilku lat, pozwala chronić wolne środki chociażby przed inflacją.

Konto oszczędnościowe

Niemal bliźniaczo podobnym produktem do lokaty jest konto oszczędnościowe. Różnica to możliwość korzystania ze zgromadzonych środków w dowolnej chwili, bez utraty odsetek, co ma miejsce w przypadku lokat. Zwykle oprocentowanie takich kont jest niewielkie i sięga maksymalnie kilku procent rocznie. Aby korzystać ze zgromadzonych środków warto poszukać takiej propozycji, gdzie wypłaty i przelewy z konta oszczędnościowego są bezpłatne. W przeciwnym razie koszty mogą zniechęcać do korzystania z pieniędzy. Choć może to być też zaletą i zachętą do regularnego oszczędzania?

Obligacje rządowe

Obligacje to kolejna metoda bezpiecznej inwestycji, niestety z niezbyt imponującym zyskiem. Gwarancje Skarbu Państwa posiadają obecnie obligacje dwuletnie z oprocentowaniem stałym 2%, trzyletnie ze zmiennym oprocentowaniem 2,1%, czteroletnie obligacje indeksowane z zyskiem 2,3% i dziesięcioletnie, emerytalne obligacje indeksowane z zyskiem rzędu 2,5%.

Jak widać bezpieczeństwo nie idzie w parze z dużym zarobkiem. Jednak inne, bardziej agresywne metody inwestowania w fundusze inwestycyjne czy giełdę to ryzyko, które nie każdy potrafi ocenić. Bez fachowej wiedzy w tym temacie łatwo na takiej grze stracić. Zatem może dla początkujący lepszym rozwiązaniem będzie mniejszy zysk i bezpieczeństwo środków? Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, ile może zaryzykować i jak dużo chce odłożyć na przyszłość.